Zpravodajský server Novinky.cz změnil design - ostatní

Autor: Michael Davidík | 15.09.2005
Žánr:  PC  | Ostatní  | Adventury
Po více než dvou letech se zpravodajský server Novinky.cz mění svým uživatelům pod rukama. Jeho provozovatelé, společnost Seznam.cz, a.s. a Borgis, a.s. uvádějí na trh exkluzivní grafickou verzi tohoto on- line zpravodajství. Hlavním mottem změn je přehlednost pro čtenáře, rychlé vyhledávání top zpráv, atraktivní velkoformátové fotografie a titulky připomínající tištěné noviny. Původní podoba Novinek.cz tak, jak na ně byli uživatelé dosud zvyklí, vznikla před dvěma a půl lety. Během jejich provozu docházelo ještě k dalším dílčím úpravám, které vycházely z poznatků redakce Novinek a také čtenářů. Už tehdy však byly Novinky.cz prvním zpravodajstvím on line, které se svou grafikou přibližovalo novinovému formátu. Zpravodajství především Nová verze Novinek v tomto trendu pokračuje a navíc posiluje další znaky zpravodajství: zdůrazňuje top zprávu a obrazovou dokumentaci, upravuje řazení rubrik ve vyhledávacím menu podle kritérií čtenářského zájmu, do záhlaví Novinek umisťuje vyhledávač. Ten už pracuje fulltextově a nalezené články řadí za sebou v časovém sledu. Zcela nově a rychleji se čtenáři budou orientovat v jednotlivých rubrikách. Po rozbalení se top zpráva zobrazuje přes celou šířku jedné strany, následují další tři důležité zprávy v kratší verzi a k nim také související články, ovšem nově s uvedením data. Pohodlnější je práce s obrazovou dokumentací - fotografie k článkům už se nemusí proklikat po jednotlivých snímcích, ale hned vedle textu zprávy jsou k dispozici všechny snímky na pohyblivém pásku. Poslední pozice na stránce je věnována notickám, které mají navíc ještě perex, tedy krátký text se stručným obsahem zprávy. Umístění reklam zůstává na Novinkách beze změn, tedy tak, aby nepřekážely při čtení zpráv. Čtenářské diskuse i ankety jsou trend Dynamickým prvkem Novinek.cz je nová podoba čtenářských diskusí, nasazená o několik týdnů dříve kvůli odzkoušení a následným úpravám. Nyní se diskuse objevují v hotové verzi a dávají čtenářům možnost kdykoliv reagovat. Stejný účel mají i častější ankety umístěné nejen na hlavní stranu, ale i do rubrik a do textů jednotlivých článků. Úplnou novinkou je tzv. "miniencyklopedie", kterou tvoří systém rozbalovacích oken s informací o osobnosti, věci nebo události popisované ve zprávě. Slova, u kterých se tyto encyklopedické údaje dají rozbalit, jsou v textu barevně odlišena. Novinky.cz v moderním grafickém designu respektují přes všechny změny i to, co se ve starší verzi osvědčilo a co získalo pozitivní ohlasy čtenářů. Přinášejí větší čtecí plochu a v duchu všech zpravodajských trendů také častější interaktivní spojení se čtenáři. Změny k lepšímu nastávají i v technickém vybavení Novinek. Seznam.cz posílil hardwarové zázemí, takže redakční tým Borgisu může rychleji upravovat obsah zpravodajství podle aktuálních událostí a podle potřeby čtenářů. Zdroj: PRotext

Detaily

Platforma: PC

Chcete vidět další Ostatní platformy PC? Přejděte na stránku PC Ostatní.