PHP - Upload souboru na server - ostatní

Autor: Michael Davidík | 17.09.2003
Žánr:  PC  | Ostatní
Homepage: ??
Zde si ukážeme, jak na server uploadovat nějaký soubor....
Jistě se vám už někdy stalo, že jste potřebovali získat od návštěvníka vašich stránek nějaký soubor. Třeba jeho fotku nebo nějaký zajímavý program. Pokud chcete návštěvníkovi zpříjemnit tuto práci, umístěte na své stránky skript, který soubor od uživatele jednoduchou cestou převezme a uloží ho na server. Pokud chcete usnadnit práci i sobě, měli byste vědět, že uživatel nějaký soubor na server nahrál. Proto při každém přidání souboru skript automaticky odešle e-mail na vaši adresu s upozorněním, že byl soubor uložen. Předem upozorňuji, že pro plnou funkci skriptu je třeba, aby na serveru nebyl zapnutý bezpečný režim a měl by podporovat funkci mail, aby jste mohli být upozorněni na upload souboru. K vybrání souboru od uživatele nám poslouží obyčejný formulář s odlišným typem (multipart/form-data) a pro někoho možná nová součást formuláře s názvem file, která mimo obyčejného pole pro zadávání textu vedle něj zobrazí ještě tlačítko "Procházet", které jistě znáte z Windows. Po potvrzení souboru a odeslání formuláře se celý soubor uloží do předem definovaného (na serveru) adresáře TEMP, ze kterého ho potom zkopírujeme do složky určené pro uložení souboru. Aby nám uživatelé hned nezahltili celý disk, nastavíme doporučenou a maximální velikost souboru. Pokud uživatel překročí nastavenou (500kB) velikost, bude na to upozorněn, ale souboru bude nahrán. Pokud ale překročí maximální velikost, server jej neuloží na disk a zobrazí chybovou hlášku. Skript má také ošetřeny situace, když soubor existuje, nebo z nějakých důvodů nejde uložit. <HTML> <HEAD> <TITLE>Upload souboru</TITLE> </HEAD> <BODY> <? if ($akce==upload) Stažení souboru: else if($soubor_size>$warsize) printf("UPOZORNĚNÍ: Soubor <strong>$soubor_name</strong> má větší než doporučenou velikost. Doporučená velikost je $ws kB."); clearstatcache(); if($ok&&file_exists($s)) Stažení souboru: if ($ok) Stažení souboru: } } $text.="Na server byl nahran soubor ".$soubor_name."."; mail($email,"Upload",$text,"From: ".$email); } ?> <FORM ACTION="upload.php" METHOD="post" ENCTYPE="multipart/form-data"> <INPUT TYPE="file" NAME="soubor" SIZE="30"> <INPUT TYPE="submit" NAME="akce" VALUE="Přidat soubor"> </FORM> </BODY> </HTML> Nezapomeňte správně nastavit vaši emailovou adresu, aby vám mohly být zasílány informace o přidání souboru.

Detaily

Platforma: PC
Doporučená konfigurace: ??

Chcete vidět další Ostatní platformy PC? Přejděte na stránku PC Ostatní.