Víc peněz pro herce

Autor: Michael Davidík | 04.05.2005
Profesní smlouva České televize s Hereckou asociací Česká televize uzavřela ke konci dubna t.r. profesní smlouvu s Hereckou asociací, která potvrdila výsledky ústní dohody z února 2005 o vyplácení reprízného výkonným umělcům. Od 1. dubna vyplácí ČT umělcům reprízné za každé vysílání díla od 1. reprízy ve výši 8 % z honoráře za vytvoření díla, a to v případě pořadů žánrů hrané dramatické tvorby, hudebně-dramatické tvorby, dabingu a hraného dokumentu. U ostatních žánrů je nadále reprízné zahrnuto do honoráře za vytvoření díla. *1* Zdroj: stahujte zde