Tekken 6 - seznam trofejí

Autor: Michael Davidík | 13.10.2009
Platí pravidlo- čím blíže je vydání určité hry, tím více materiálu s ní spojené vychází. Ať už jde o trailery, promo ukázky, recenze, všelijaké přehledy a obsahy, účel je jediný- přilákat maximum zákazníků. Nejinak tomu je se hrou Tekken 6, k níž jsme vám nedávno připojili pár trailerů a dnes to je seznam trofejí (achievementů), které budete moci získat po splnění daných požadavků. Seznam se zastavil na čísle 50, z toho je 39 trofejí normálních a 11 skrytých.

Seznam:

Bronze


Give Your Fists a Rest

Defeat an enemy using a weapon in Scenario Campaign Mode.


Night at the Movies

Unlock a movie in Scenario Campaign Mode.


Treasure Amateur

Collect 50 treasures in Scenario Campaign Mode.


Treasure Enthusiast

Collect 100 treasures in Scenario Campaign Mode.


Enemy Hunting Amateur

Defeat 300 enemies in Scenario Campaign Mode.


Enemy Hunting Enthusiast

Defeat 1000 enemies in Scenario Campaign Mode.


Playing With Fire

Defeat 100 enemies with the Flamethrower in Scenario Campaign Mode.


Heavy Artillery

Defeat 100 enemies with the Gatling Gun in Scenario Campaign Mode.


Ready for Action

Pick up 300 health recovery items in Scenario Campaign Mode.


Brute Force

Defeat 100 enemies with the Lead Pipe in Scenario Campaign Mode.


Thirsty Fighter

Pick up 50 drink items in Scenario Campaign Mode.


Crate Breaker

Destroy 100 wooden crates in Scenario Campaign Mode.


Alien Hunter

Defeat 10 aliens in Scenario Campaign Mode.


King of the Hill

Knock 10 enemies in the water in Scenario Campaign Mode.


A Friend in Need

Rescue your downed partner 3 times in Scenario Campaign Mode (single player).


Combo Amateur

Perform a 10 chain combo in Scenario Campaign Mode.


Combo Enthusiast

Perform a 30 chain combo in Scenario Campaign Mode.


Upgraded Assistant

Upgrade Alisa to the highest possible level.


What’s So Special About It?

Obtain the Special Flag in Scenario Campaign Mode.


Learning is Fun

Clear the tutorial stage in Scenario Campaign Mode.


Moving On Up

Win a Ranked Match in Online Mode.


No Pressure

Win a Player Match in Online Mode.


Fighting Amateur

Play 3 matches in Online Mode.


Fighting Enthusiast

Play 10 matches in Online Mode.


Arcade Addict

Clear the Arcade Battle in Offline Mode.


Team Toppler

Defeat 3 teams in Team Battle in Offline Mode.


Survival of the Fittest

Earn 10 consecutive wins in Survival in Offline Mode.


Practice Makes Perfect

Inflict a total of 1000 damage in Practice in Offline Mode.


Ghost Vanquisher

Defeat 30 Ghosts.


Love That Money

Collect more than 5,000,000 G.


Silver


Item Connoisseur

Obtain a Rank S Item in Scenario Campaign Mode.


Treasure Master

Collect 200 treasures in Scenario Campaign Mode.


Enemy Hunting Master

Defeat 2000 enemies in Scenario Campaign Mode.


Scenario Expert

Clear all of the stages in Scenario Campaign Mode.


Combo Master

Perform a 50 chain combo in Scenario Campaign Mode.


Fighting Master

Play 30 matches in Online Mode.


Machine Crusher

Defeat NANCY-MI847J.


Gold


No Key For Me

Clear the Millennium Tower stage without the boot-up key in Scenario Campaign Mode.


Gallery Completionist

Complete the Gallery.