Slimline PS2: Stažení některých AC adaptérů dodávaných společně s konzolí

Autor: Michael Davidík | 13.09.2005
LONDÝN (Velká Británie) 13.září (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) dnes oznámila dobrovolné stažení některých AC adaptérů prodávaných k typu Slimline PlayStation(R)2. AC adaptéry, kterých se toto stažení týká, byly vyrobeny v období od srpna do prosince 2004 a dodávány s černými konzolami tenkého typu PlayStation 2. Týká se to modelů SCPH70002, 70003 a 70004. U žádných jiných modelů řady PlayStation 2 se tento problém nevyskytl. Výše zmíněné adaptéry se mohou přehřát a způsobit tak zranění. Je pravděpodobné, že některé z těchto jednotek zůstaly v prodeji. Nejen z bezpečnostních důvodů, ale i z hlediska zachování kvality výrobků řady PlayStation, se společnost SCEE rozhodla stáhnout všechny zmíněné AC adaptéry z Evropy, Středního Výhodu, Afriky a Austrálie. Zákazníci, kteří zjistili, že jejich AC adaptéry jsou vadné, by si měli zažádat výměnu těchto adaptérů prostřednictvím internetových stránek: http://www.ps2ac.com Zákazníci také mohou žádat výměnu na zřízené telefonní lince, jejíž číslo naleznou v upozornění spotřebitelům, které bude publikováno v národních periodikách, a to ve středu 14.září. Nové AC adaptéry budou poskytovány bezplatně. Zákazníci by neměly vracet své AC adaptéry v místě, kde výrobek zakoupili. Vzhledem k zajištění bezpečnosti společnost SCEE doporučuje zákazníkům, kteří vlastní vadné AC adaptéry, aby odpojili své konzoly od tohoto zdroje napájení a nepoužívali jej, dokud jim nebude provedena jejich výměna. Chtěli bychom se omluvit za jakékoliv způsobené potíže. Zdroj: PRotext