Kopos Kolín zvolil řešení Microsoft Business Solutions - Axapta

Autor: Michael Davidík | 03.10.2005
Společnost AXPERIENCE uspěla s řešením založeným na produktu Microsoft Axapta ve výběrovém řízení na dodávku celopodnikového informačního systému v Kopos Kolín. Microsoft Axapta pokryje oblast financí, logistiky, výroby, projektů a oblast vztahů se zákazníky. Mzdy a personalistiku řeší produkt Target 2100 s vazbou na Microsoft Axapta. Zahájení rutinního provozu je plánováno na začátek roku 2006. „Pro naši společnost je nejdůležitější záruka firmy Microsoft o dlouhodobé podpoře a vývoji produktu a samozřejmě znalosti, zkušenosti a dobré reference dodavatele, které AXPERIENCE prokázala. Důležitou roli pro nás při výběru také hrálo silné zázemí, které představuje u AXPERIENCE mateřská společnost WEBCOM,“ uvedl Josef Vavrouch, generální ředitel společnosti Kopos Kolín. „Provedená předimplementační studie prokázala, že nový informační systém přinese podniku výhody integrovaného řešení, které zkvalitní celý proces identifikace potenciálních zákazníků, příjmu objednávek zákazníků, přes výrobu a dodání zboží v kvalitě a v termínu,“ dodal Josef Vavrouch. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy, díky lepší přehlednosti a transparentnosti dat ze všech podnikových procesů v režimu on-line. Dále pak vyšší automatizace pracovních činností uživatelů, vybudování manažerských nástrojů pro řízení firmy a sjednocení technologické platformy na bázi Microsoft. Důležité je i zajištění konsolidace výsledků centrály s deseti zahraničními pobočkami Kopos Kolín, a to v co nejkratším termínu. Zdroj: Microsoft PR