3 on 3 NHL Arcade hodnotenia

Autor: Michael Davidík | 07.02.2009

Tohto týždňové demo 3 on 3 NHL Arcade, ktoré sa zároveň objavilo aj ako plná hra na zakúpenie cez PS Store, už má prvé hodnotenia, tie sú však nie príliš lichotivé. GameZone udelil spomedzi dvoch zatiaľ hodnotiacich serverov najlepšie 70%, IGN vidí tento titul kritickejšie na 59%. Celkovo teda zatiaľ vychádza priemer na 65% čo len svedčí o tom, že akokoľvek išlo o zaujímavý nápad, riadne uchytiť by sa to mohlo buď pri viacerích nápadoch, alebo len vtedy, keby 3 on 3 NHL Arcade bol free online hrou.