Trainz Railroad Simulator 2006 - recenze

Autor: Ondřej Suchý | 10.10.2005
Žánr:  PC  | Recenze  | Simulátory
Máte rádi vlaky? TRS 2006 umožňuje vyzkoušet si profesi strojvůdce, stavět si vlastní tratě a převážet náklady i cestující. Jak se to vlastně hraje?
Nejeden kluk (avšak ani děvčata nevylučujme) podlehl poetickému kouzlu dvou stříbrných rovnoběžných kolejnic, malých i velkých nádraží a mašinek všeho druhu. V jejich pokojích pak byly k vidění různě velké modely železničních tratí, sestavených ze stavebnic, jimž život a pohyb dodávala elektřina. Celé hodiny se dokázali piplat s lepením stromečků na papírové kopce, s detaily nádražíčka, výhybkami, vagónky i lokomotivami a pak ještě déle sedět u ovládacího panelu a pouštět jeden vlak, druhý, třetí, pak zas první... Někteří z nás mají „vláčky" v pokoji dodnes. Všichni tito železniční nadšenci bezpochyby s očekáváním vzhlíželi k datu vydání hry Trainz Railroad Simulator 2006. Je trochu s podivem, že simulátory tohoto druhu přišly na herní trh poměrně pozdě. Přinejmenším výrazně zaostaly za desítkami simulátorů automobilových, nebo alespoň her s tematikou silniční dopravy, které se za simulátory vydávají. Na druhou stranu autem jezdí každý člověk téměř denně, kdežto vztah k železnici není u všech lidí tolik důvěrný. V každém případě je dobře, že se vývojáři vrhají na dosud sporadicky zaplněný herní trh železničních simulátorů. TRS 2006 je již čtvrtým simulátorem této série. Společnost Auran v něm na hrozivých pěti instalačních cédéčkách nachystala pro počítačové železničáře vskutku mnoho a mnoho... interaktivních prvků. Tuto poněkud vyhýbavou formulaci používám zde zcela záměrně a její význam vysvitne záhy. Hra nabízí dva módy: strojvůdce (Driver) a zeměměřič (Surveyor). Práce strojvůdce je na první pohled velmi průhledné zaměstnání, spočívající v přepravě nákladu libovolné podoby z bodu A do bodu B. První pohled je však, alespoň co se týče TRS 2006, velmi neúplný. Nechcete-li ztrácet čas a rovnou se rozhodnete zahrát si některý z připravených scénářů, budete překvapeni (ne-li zděšeni), co všechno po vás hra bude chtít, od pracného hledání nákladních vagónů, rozfrcaných po celé mapě, jejich ruční zapojování, přepojování a odpojování, až po manuální přehazování výhybek. Jízdní řád kupodivu musíte dodržovat jen málokdy. Inu na prostého mašinfíru je toho někdy až dost. Naštěstí je TRS vybaven několika tutorialy, které vám pomohou se alespoň to nejdůležitější naučit. *43* *44* *45* S módem strojvůdce je bohužel spojeno jedno krajně nepříjemné překvapení, ba přímo zklamání. Kamenem úrazu jsou ony připravené scénáře, které hra v základu nabízí. Ty totiž nepřipadají na vrub tvůrcům TRS jako takového, protože o jejich výrobu se postarali „subdodavatelé" z několika kolegiálních serverů. Tito kolegové z různých zemí vytvořili scénáře podle národních železnic, takže si můžete vyzkoušet, jak se s vláčky jezdí v Německu, ve Španělsku, ve Švédsku, Austrálii nebo Spojených státech. Co mě však skutečně dopálilo, bylo zjištění, že se takřka výhradně jedná o demoverze (s odpovídajícím rozsahem), malé kousíčky celkových scénářů, které jsou v celé své velikosti i s dalším příslušenstvím ke stažení na stránkách jednotlivých autorů. A aby byl vrchol nehoráznosti úplný, tak ovšem jen za řádný poplatek. Fakticky to tedy vypadá, že jste si na pěti CD koupili prachsprosté demo. *reklama* Naštěstí je tu ještě mód zeměměřič. Zjevně i Auranu bylo trapné dávat do prodeje tak polovičatý produkt, proto hlavní vývojářské síly tvůrci napřeli do editorů, které zákazníkům umožní nedodělky dokončit podle vlastních představ, případně si vytvořit trať vlastní. Vedle módu Zeměměřič je součástí hry ještě jeden editor externí, s jehož pomocí lze upravovat také objekty. Taková úplně vlastní trať, to je jistě vize velmi lákavá, která nás přiměje trochu přimhouřit oko nad - velmi slušně řečeno - nepříliš korektním jednáním stran hotových scénářů. Můžete si tak stvořit i prostředí nám nejbližší, to jest trať ryze českou. Ačkoli z vlastní zkušenosti mohu říct, že vytvoření alespoň přibližně vypadající trati Praha - Čerčany je záležitost na dobrých čtyřicet hodin práce. Tvůrci inzerovali hned na pět desítek různých funkcí a příkazů, které bude možné prostřednictvím editoru do scénáře zadávat. Slibovaný počet ovládacích prvků je skutečně naplněn, nemluvě o velké spoustě různých druhů budov, kolejí, průmyslových zařízení a dalších drobných doplňků. Detailisté si přijdou na své, protože mezi tím vším najdou třeba i elektrické či telegrafní vedení, lavičky, bilboardy, nebo záchodky modelu kadibudka - zkrátka vše představitelné i nepředstavitelné, co dokresluje atmosféru (nejen) železnice. Jestliže u objektů se poměrně rychle zorientujete, také díky alespoň rámcovému roztřídění, pak u příkazů se naplno projevuje skutečnost, že přímo úměrně podrobnosti a rozmanitosti roste také složitost. Pokud chcete, aby vaše vytvořená trať skutečně simulovala denní (či noční) provoz, aby se výhybky podle potřeby přehazovaly, nádražní hlášení hlásilo, vlaky jezdily podle jízdních řádů a tam, kam mají, tak na to potřebujete málem diplom z programování. U každé jakkoli banální akce je třeba důsledně „blbuvzdorně" popsat, koho se týká, kdy se má stát, jaký je stav před akcí a jaký po ní... Tento editor skutečně není pro vyložené počítačové laiky. O něco jednodušší, intuitivnější verze by nebyla od věci. Pokud se už však prokoušete všemi zmíněnými úskalími a konečně usednete do křesla strojvůdce, všechny strasti jsou rázem zapomenuty. Zážitek z jízdy skutečně stojí za to. Tady možno naopak tvůrce naplno pochválit. Už samotné ovládací panely lokomotiv jsou vytvořené jednak věrně, jednak interaktivně, což znamená, že s téměř všemi páčkami a spínači můžete s odpovídajícím efektem hýbat. Autoři nevynechali ani detaily typu nápisů a štítků v interiérech. Fyzika také nepřišla zkrátka, takže zatáčky nelze projíždět libovolnou rychlostí a především je třeba mít na paměti, že zabrzdit takový železniční kolos není akce na deset vteřin. Několik různých kamer vcelku uspokojuje poptávku jak po interních, tak externích pohledech. Zvuková kulisa je taktéž na vysoké úrovni. Od zvuku motoru přes lomoz vagónů až po různé cinkání, které k železnici patří. Podstatou železniční dopravy je přemísťování nákladů. V TRS 2006 je to skutečně VIDĚT. Z příslušných průmyslových objektů se do vagónů skutečně sype uhlí či obilí, napouští se tekutý náklad do cisteren nebo jeřáb přenáší na plošiny vagónů kontejnery se zbožím. *25* *26* *27* V osobní dopravě pak cestující skutečně nastupují a vystupují, byť se tak děje způsobem náhlého zmizení a následného objevení na jiném místě. V každém případě je však velmi hezké, když se za oknem vagónu objeví sedící človíček, který spoléhá, že ho dovezete tam, kam potřebuje. *28* *29* *30* Ze základního menu ještě třeba popsat dvě položky. Jednak odkaz Trainz Exchange, který slouží k síťové komunikaci a případné doplňování vozového parku, druhý vás zavede do depa, kde si můžete prohlédnout a přečíst krátké povídání o všech železničních vozidlech ve hře. Vládne zde trochu chaos, protože jak vagóny, tak lokomotivy jsou zde uloženy bez ladu a skladu, pouze s přihlédnutím k tomu, v jakých scénářích (a tedy zemích) běžně jezdí. Už jen z letmého pohledu je zřejmé, že hlavní důraz byl postaven na dieselových lokomotivách. Elektrických zde najdeme jen několik. Srdce patriotů ale může zaplesat, protože mezi nimi je i tovární výrobek plzeňské Škodovky, označený ve hře šifrou DB - 180. *31* *32* *33* Snem většiny pravověrných strojvůdců je patrně řídit historickou parní lokomotivu. A že se jich ve hře nenajde zrovna málo. Jejich řízení má své odlišnosti. Mimo jiné musíte dávat bedlivý pozor na množství vody a mezerníkem pobízet topiče, aby řádně ládoval uhlí do kotle. V TRS se ovšem nemusíte dívat jen do minulosti. Můžete si vyzkoušet i řízení rychlovlaku TR08 na „železnici budoucnosti". *34* *35* *36* O zvukových efektech jsem se již zmiňoval a na tomto místě tedy mohu jen zopakovat, že jsou více než dobré. Hudbu jako takovou hra nemá, nemyslím však, že by to bylo na škodu, protože zvuková kulisa atmosféru plně navodí. Podobně grafika si zaslouží ohodnocení velmi vysoké. Krajina je ztvárněna vskutku přesvědčivě, s mnoha detaily, což ostatně platí také o vlakových soupravách. Nutno však podotknout, že plné kvality grafiky si vychutnáte skutečně jen na výkonných počítačích. *37* *38* *39* Dostávám se pomalu k závěru recenze a s tím je spojen tentokrát poměrně obtížný úkol, kterak Train Railroad Simulator 2006 ohodnotit. Faktem zůstává, že celý produkt je vlastně jen pouhým prázdným prostředím, v němž platí heslo „urob si sám". Skutečnou hru tedy vytváří až sám uživatel poté, co si v editorech tohoto prostředí vytvoří tratě i objekty. Nabízí se otázka, zda by všem, kteří si TRS 2006 koupí, nepříslušel také honorář za práci, kterou budou muset ještě udělat. Vezmu-li v potaz cenu, za kterou je tento simulátor dostupný na trhu, mnoho pozitivních slov mě nenapadá. Auran se pravda chová čistě ekonomicky, stejně jako tvůrci jednotlivých scénářů, ale zákazníka tím nepřímo nutí platit několikrát za jednu věc. A na takové jednání opravdu nejsme zvyklí. Na druhou stranu nelze přehlížet nepochybné kvality TRS 2006. Ty spočívají jednak v rozmanitosti editovacích možností, i přes jejich složitost, jednak ve výborném zpracování jak interiéru vlaků, tak simulace samotné jízdy. *40* *41* *42* Zda Traiz Railroad Simulator 2006 doporučit či ne, to je zapeklitá otázka. Jisté je, že demoverze tratí začnou brzy nudit, a pak jsou jen dvě možnosti: buďto znovu platit, nebo trávit dlouhé hodiny v editorech. S hotovou tratí ovšem TRS 2006 přináší stejně dlouhé hodiny skvělé zábavy a hratelnosti. Rozhodnutí je na vás.

Detaily

Distributor: 2
Platforma: PC
Doporučená konfigurace: Pentium IV 1.5 Ghz, 512 RAM, 64 MB grafická 3D karta, DirectX 9.0, cca 4 GB HDD

Chcete vidět další Recenze platformy PC? Přejděte na stránku PC Recenze.