E3 - Section 8

Autor: Michael Davidík | 14.06.2009

Na tohto ročnej E3 bolo zase raz možné skúsiť multiplayer pre FPS-ku Section 8. Tentoraz bola však ukážka predsa len iná, prvá zmena bola, že hru okrem 12-tich hráčov súčasne hralo aj ďalších 20 botov, tí sa správali temer na nerozoznanie od ich ľudských kolegov. Druhou zmenou/novinkou na prezentácií bolo, že hru bolo možné hrať na Xbox 360. Graficky je táto verzia podobne kvalitná, ako PC prevedenie, navyše všetka akcia s 32 bojovníkmi, výbuchmi a guľometmi bežala bez zaznamenania akéhokoľvek lagu.


Hra je ohlásená na tretí štvrťrok 2009