Unreal 2: The awakening - cheaty a tipy

 

Klávesou ~ vyvolejte konzoli (pokud nebude fungovat otevřete soubor user.ini a u CheatsEnabled nastavte hodnotu "true") a zadávejte tyto cheaty:
 
BeMyMonkey()                 - cheat mód
God()                        - nesmrtelnost
Invisible()                  - neviditelnost
Loaded()                     - všechny zbraně
AllAmmo()                    - munice do všech zbraní
GodEx(X)                     - god mód danému herci
Phoenix()                    - Phoenix Pursuit
FearMe()                     - nepřátelé se vás bojí
Ghost()                      - Ghost mód
Fly()                        - létání
Amphibious()                 - podvodní mód
Walk()                       - normální mód
SloMo(#)                     - slow motion
SetJumpZ(#)                  - nastaví výšku skoku
ToggleInfiniteAmmo()         - neomezená munice
ToggleReloads()              - přepne nabíjení
ToggleInvisibility()         - neviditelnost
Teleport()                   - Teleportace na místo, kam se díváte
NextLevel()                  - další level
Open(x)                      - otevře mapu x
ToggleSpeed()                - dvojitá rychlost
SetSpeed(#)                  - nastaví rychlost
ChangeSize(#)                - změní velikost hráčů
TogglePawnInvulnerability(P) - god mód na pawnu
Goodies(#, #)                - vybavení
Sum(x)                       - přivolá předmět x
Actors()                     - seznam herců
GotoActor(Name)              - změna lokace
Damage(#, Target)            - poškodí cíl o určitý počet procent
DamageNPCs(#)                - poškodí NPC...
SetHealth(#, Target)         - nastaví zdraví
SetMyHealth(#)               - nastaví zdraví hráče
HurtMe(#)                    - zraní hráče
ToggleServos()               - přepne animační servy
ShowTeams()                  - zobrazí týmy
Difficulty(#)                - změní obtížnost hry
CheatView(x)                 - změní pohled
ViewSelf()                   - zacílí kameru na hráče
ToggleTimeDemo()             - časové demo
ToggleScoreBoard()           - tabulka skóre
EnableFreeOrders(0/1)        - free orders
BehindView()                 - pohled zezadu
SetParticleDensity(#)        - Particle Density
ToggleImpacts()              - Impacts
SetWeaponTick(0/1)           - tick kód u zbraní
SetWeaponFire(0/1)           - přepne mód střelby
ToggleShowKPs()              - zobrazí klíčové body
ToggleShowNPs()              - zobrazí navigační body
ToggleRMode()                - Rmód
SetEyeHeigth()               - výše oka hráče
KillActor(x)                 - zabije herce x
KillHitActor()               - zabije herce pod zaměřovacím křížem
KillHitNPC()                 - zabije NPC pod křížem
KillActiveNPCS()             - zabije všechny aktivní NPC
PO()                         - pouze hráči
ToggleFreezeView()           - zmrazí výhled
ToggleHUD()                  - přepne HUD
SetCameraDist(#)             - nastaví vzdálenost kamery
FreeCamera(0/1)              - volný pohyb kamery